Om Skogvennlig


Skogvennlig er et firma som arbeider med økologisk naturforvaltning. Vi utfører tjenester som kartlegging av biomangfold, forvaltningsplaner i natur- og skogbruk og skjøtsel i naturområder.

Publikasjoner

Etter arbeidsperioden er over, publiserer vi funn som er oppdaget gjennom kartlegging og erfaringer knyttet til naturtypelokaliteten i en rapport her på siden åpent tilgjengelig for alle interesserte.