Tjenester


Skogvennlig kartlegger arter, mangfold, naturtyper, økosystemer og landskap etter NiN-metode. Vi hjelper til med å lage forvaltningsplaner for skogbruk og skogbevaring, også naturforvaltningsplaner. Vi utfører skjøtsel i naturreservater på Skåtøy på oppdrag fra Statsforvalteren i Telemark og Vestfold.

Engasjer deg


Skogvennlig er tilknyttet ett lite småbruk som driver økologisk landbruk med produksjon og salg av poteter og grønnsaker. Vi holder kurs i bruk og vedlikehold av ljå som et aktivt alternativ til bråkete gressklippere og kurs i økologisk natur- og skogforvaltning.  


Om Skogvennlig


Skogvennlig er et firma som arbeider med økologisk naturforvaltning. Vi utfører tjenester som kartlegging av biomangfold, forvaltningsplaner i natur- og skogbruk og skjøtsel i naturområder.