Aktiv skogeier
Ta kontakt hvis du har spørsmål om kurs


Du lærer å måle og lese skogen din. Vurdere økologisk og økonomisk kvalitet og verdi. Styrke skogbunnens bæreevne, holde en sunn skog, ta vare på økologiske prosesser og benytte skogens eget økosystem for å opprette eller gjenopprette en holdbar tømmerproduksjon.